top of page

MUDRLANDIE

Celovečerní hraná pohádka o tom, že Lež má krátké nohy, ale žije na vysokých.

V Mudrlandii slovo platí, lež má krátké nohy a pravda nakonec vždy vyjde najevo. Největším Mudrlantem je ten, kdo slovem vládne, moudře s důvtipem.

 

Avšak nový král Soběslav se v touze po moci dopustí křivé lži. Společně se Lží začne drakonicky reformovat celé království a přitom nespravedlivě pronásleduje svého bratra Mudrijána. Ten se ještě před svým zajetím snaží zachránit jediný důkaz o králových lžích – královskou kroniku. Svědectví kroniky se nakonec podaří odhalit mladému hrdinovi Slovodějovi, který zvítězí v královském turnaji Slovoboji a královu lež přede všemi odhalí.

WITLANDIA (eng)

Conquer the word – conquer the world

 

The one who can rule the world with words of truth and wisdom becomes the greatest of all in Witlandia.
With every lie you lose a sound of your voice until you become speechless. No lie can be hidden in Witlandia. They have a record in the royal chronicle of everything that happens or is said here.

 

King Selfread ascends the throne. He sets fire to the royal library with the chronicle, falsely accuses his brother Trueman of arson and awakens the Lie itself. Together they begin to reform the whole Kingdom. On the run from captivity, Trueman manages to save the only evidence about king's lies – the royal chronicle.

A new hero named Witly arises. He grows into a young wise man. He sets out in the world with his friend Tatt to win the royal Wordslam tournament. There he can reveal the truth about the King’s lies to everyone. King Selfread is left speechless because of his lies, and the Lie with her short legs takes to her heels.

NÁZEV

MUDRLANDIE (cz) / WITLANDIA (eng)

TECHNOLOGIE

hraný film 2D

JAZYK

Čeština / Angličtina

SCÉNÁŘ/REŽIE

Adam Parma

ŽÁNR

pohádka

STATUS

Ve vývoji

TRVÁNÍ

90 minut

TYP

Celovečerní hraný film

CÍLOVÁ SKUPINA

8+, rodinný film

PRODUKCE

FILM21 s.r.o.

VE VÝVOJI

MUDRLANDIE
VE VÝVOJI

Celovečerní hraná pohádka

Listopad 2019
Vývoj tohoto pohádkového příběhu o mudrlantech započal na konci roku 2019 u kulatého stolu a společného setkání několika scenáristů a filmařů nad televizními a filmovými náměty ze šuplíku na historickém statku v pražských Hlubočepech. Všechny zúčastněné zaujal nahlas přednesený úvodní veršovaný prolog k téhle pohádce, který jakoby připomenul zapomenutou slovesnou hravost českého jazyka s poetikou "werichovského" typu. 

Následně vznikla první filmový scéna: nočního setkání zosobněné Lži a krále Soběslava. Chtěli jsme si ověřit, jestli kouzlo zvukomalebné slovesné pohádky může dobře fungovat také v audiovizuálním díle, jenž vyžaduje akci. 
Hra se slovy a světem, kde slovo má váhu, se rychle přehoupla do dramatického příběhu o boji se Lží, která má krátké nohy a hledání Pravdy, jenž nakonec vždy vyjde najevo.


Leden 2020 
Na začátku roku 2020 byl již na světě nejen celý treatment příběhu, ale i první verze scénáře. Každý čtenář příběhu rychle chápal, jaké výsostně aktuální téma pro dnešní dobu pohádka uchopila. Stejně tak způsob vyprávění, který navazuje na tradici starých českých filmových pohádek. 

Po konzultaci prvních textů s několika českými dramaturgy následovalo další přepisování scénáře a především treatmentu. Chtěli jsme si přitom ověřit, jakým způsobem může slovesnost i příběh pohádky rezonovat se zahraničním divákem v angličtině.

 

Prosinec 2020
A tak jsme se přihlásili do mezinárodního vývojového programu MIDPOINT Intensive. Do angličtiny jsme přeložili a přebásnili synopsi a aktuální podobu treatmentu. Dostali jsme velmi cenné zpětné vazby a konzultace od německého dramaturga a „skript“ konzultanta Franze Rodenkirchena z Berlína a především také od zkušeného mentora dramaturgů maďarského původu Gyula Gazdag, který žije a vyučuje na filmové univerzitě v USA a od roku 1997 vede režisérské dílny v rámci workshopů Sundance Director's Lab. Pan režisér Gyula Gazdag, který má původně maďarské kořeny a velmi dobrý vhled do reálií starší české kinematografie i literatury, velmi rychle pochopil téma i poetiku příběhu. Jeho připomínky byly velmi cennou inspirací pro další práci na scénáři. V Českém jazyce jsme dále pokračovali na vývoji scénáře v tandemu scenáristy Adama Parmy a velmi talentované mladé dramaturgyně Milady Těšitelové

K další práci nás povzbudily také velmi pozitivní analýzy expertů od Fondu kinematografie i vysoké bodové hodnocení naší žádosti o dotaci na vývoj scénáře. Po období Covidové nejistoty nyní ve spolupráci s producentem Martinem Bartákem připravujeme další vývojové etapy filmu, který bude hledat zdroje financování pro jeho realizaci. 

ZAPOJTE SE

2022

PŘIPOJTE SE K TÝMU

Hraná pohádka představuje nároky nejen na skvělý příběh, ale také poutavé výtvarné a kostýmní pojetí, set design i casting. Abychom o tomto projektu dokázali přesvědčit vážné investory i další partnery, připravujeme tzv. „proof of concept“ v podobě natočení „teaseru“. Hledáme proto nyní způsoby, jak tento teaser realizovat a finančně pokrýt. 

2020

PROSINEC
Mudrlandie-Vývoj-01.png

Vývoj v rámci programu MIDPOINT Intensive 

Velkou radostí byl výběr snímku do mezinárodního vývojového programu MIDPOINT intensive. Díky tomu bylo možné ověřit si nejen práci na příběhu, ale také jeho pochopení i způsob vyprávění v angličtině. Mentory těchto vývojových dílen byli zkušení dramaturgové Franz Rodenkirchen (GE) a Gyula Gazdag (USA). 

2020

LEDEN
Mudrlandie.jpg

První verze scénáře

Velmi rychle vznikla první verze treatmentu i celého scénáře. Tyto výstupy byly důležitým podkladem pro konzultace s několika dramaturgy a následné scenáristické práce.  

2019

ŘÍJEN
Image by Shyam

Kulatý stůl nad filmovými náměty

Tvůrčí setkání scenáristů a filmařů u kulatého stolu nad filmovými a televizními náměty ze šuplíku. Námět na pohádku Mudrlandie oslovil svým originálním veršovaným jazykem i tématem v podobě úvodního prologu vypravěče 

bottom of page