On-line videokampaně

návrh on-line videokampaní

Naši lidé jsou odborníky na sociální sítě, především YouTube, Facebook a Google+. Jako akreditovaní lektoři školíme videomarketing na marketingových konferencích (konference Marketing Mix) a školících centrech (Evropské regionální centrum). Učíme firmy a organizace on-line videomarketing, tzn. jak využívat videoobsah on-line videoobsah na sociálních sítích a YouTube. 

Návhrh a správá on-line videokampaní:

- plánování videoobsahu pro on-line videomarketing 

- návrh a realizace on-line videokampaní na sociálních sítích YouTube, Facebook, Google+

- návazní redakce k videoobsahu na sociálních sítích

- reporting, průběžná evaluace a optimalizace zacílení videokampaní

 

Cílení kampaní: 

 • dle demografie (výběr dle lokalit, měst, krajů, apod.)
 • dle vybraných témat 
 • dle vybraných klíčových slov 
 • dle okruhů zájmů 

Vyhodnocování kampaní 

Kampaně vyhodnocujeme průběžně. Díky tomu jsme již během prvních reportů schopni optimalizovat a cílit pro dosažení nejlepšího možného výsledku. 

Kampaně jsme schopni vyhodnotit v mnoha měřitelných parametrech, díky kterým klient získává dokonalý přehled o zákaznickém chování a úspěšnosti sdíleného videoobsahu. 
Součástí reportů o divácích a uživatelích jsou:

 • přehledy doby sledování 
 • míra udržení publika
 • demografické údaje
 • geografické údaje 
 • místa přehrání 
 • zdroje návštěvnosti 
 • používaná digitální zařízení k přehrání
 • report o komentářích 
 • report o sdílení 
 • a mnoho dalších hodnotících parametrů

 

 

             Spokojení zákazníci